Menu

Documenten

Document R-1774-14-445-73

Francis Cornelis Coolen als in huwelijk hebbende Johanna Norbart Hoirvoorts cedit aan Jan Baptist van Beurden een half huis aan den suijden kand scheijdende op de graad van de schouw tusschen deese en de wederhelft ten noorden met een schop en den hof daar aan groot dartig roeden ofte etc. gestaan ende geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aan de Corte Straet, oost west en noord Francis Beeris en zuijd de straat, Item een parceeltje hof groot vijftien roeden ofte etc. geleegen als voor ter plaatse de Hasselt, aan de Corte Straet, aldaar oost zuijd west en noord Francis Beeris beijde los en vrij, uitgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. den allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den ses en twintigsten februarij 1700 vier en seeventigh.

Cooppenn: 190 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832