Menu

Documenten

Document R-1774-14-445-79v

Hendrik Adriaan van Hees, cedit aan Peter Jan Reijnen in qualiteit als testamentaire voogd over de twee minderjaarige kinderen van wijlen Antonet van den Bosch daar vader van is Peter Vermeulen, en het minderjaarig kind van wijlen Jennemaria Peter Lemans daar vader van is voorn. Peter Vermeulen, ende sulx ten behoeve van deselve kinderen, een parceel ackerland en weijde groot te samen vijff loopensaeten ofte daar omtrent geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan't Kraaijven oost Norbart Goossen Peijnenborg, zuijd den verkooper en den H: Geest Armen alhier, west de gemeene straet en noord eenen mistwegt los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den vijfden april 1700 vier en seventigh.

Cooppenn en slagen 440 gls voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832