Menu

Documenten

Document R-1774-14-445-84

Cornelis Cornelis de Beer, als in huwelijk hebbende Maria Adriaan van Hest, cedit aan Jan Baptist Dams, een wooning van een huijs aan den zuijdenkant scheijdende op de middelmuur, tusschen deese en den wooning ten noorden, met den hoff daar aan, groot vier roeden ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost en noord de weduwe Jan Johannes Jansen, zuijd de gemeene straat, en west de kinderen Cristiaan Jansen, Item een parceeltje hoff, groot tien roeden ofte etc., geleegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de weduwe Jan Johannes Jansen, Zuijd en west Johannes Willem de Beer, en noord de waterlaat, beijde los en vrij, uijtgenomen wegen etc., ende heeft etc., gelovende etc. bij allen verholen commer etc., pro ut in forma actum den negenden meij 1700 vier en seventigh.

Cooppenn: 141 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832