Menu

Documenten

Document R-1775-14-445-137v

De heeren Marcellus Bles voor een sesde, den selven nog in qualitijt als principaalen momboir over de nog twee minderjarige kinderen wijlen Hendrik Tusselmans, en Adriana Judit Bles, met ... Adam Deckers als in huwelijk hebbende Johanna Lowisa meede dogter wijlen Hendrik Tusselmans en Adriana Judit Bles voornt. te samen voor een sesde, Cornelis Bles voor een sesde als het selve verkreegen hebbende bij transport van zijn suster Catharina Goverdina Bles thans huijsvrouw van Abraham van Velsen, item Piter Beckers als in huwelijk hebbende Maria Jacoba Bles, voor een sesde, en laastelijk Peeter Dibbetz als in huwelijk hebbende Adriana Josina Bles voort resteerende sesde part, om alsoo te samen voort geheel de voorgemelde momboir met consent en authorisatie van heeren drossaart ende scheepene der Heerlijckheijt van Loon, als oppermomboir der weesen hier vooren genoemt, en zig fort en sterk maakende, ende de rato caveerende van den toesiende voogd de heer Arnold Crevelt junior zijnde die authorisatie van dato 5e julij 1774 op heeden vertoont, en ter secretarije alhier geregistreerd int prothocol van alderleij actens folio 13 ... cedunt aande heer Martinus van Bommel een parceel erve zijnde nu clavervelt groot een en een vierde L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan den Nieuwen Steenweg, aldaar oost Martinus van Liemt, zuijd den coper, west den Nieuwen Steenweg, en noordt Arnoldus Piggen, breeder blijckende bij conditie van publiecque verkopinge datis 19 december 1774 en 2 januarij 1775 daar van gehouden, waar toe ten deesen brevitatis et veritatis causa word gerefereert, los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartigsten januarij 1700 vijf en seventig,

Cooppenn: en slagen 410 gls: voldaan.

...

Deselve als voor, cedunt aan Justinus van Helvoort een parceel ackerland groot vier en een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt ter plaatse genaamt de Langstraat, aldaar oost Adriaan de Rooij CS: zuijd Johannes de Beer west de cooper, en noord Adriaan de Rooij, breeder blijckende bij conditie van publiecque verkooping datis 19 december 1774 en 2 januarij 1775 daar van voor heeren scheepenen gehouden, waar toe ten deesen brevitatis et veritatis causa word gerefereert, los en vrij uijtgenomen weegen etc. ende hebben etc. belovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den dartigsten januarij 1700 vijf en seventig,

Cooppenn: en slagen 465 gls: voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832