Menu

Documenten

Document R-1775-14-445-182v

Cornelis Hendrik Brouwers cedit aan Denijs Norbart Reijnen een kamer met den hoff daar aan groot agtien roeden ofte etc. gestaan en geleegen binnen deese Heerlijkheijdt Tilborg ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost een voetpat, zuijt Jacob van Groenendaal, west Wouter van Iersel, en noort Peeter Wijten,
Belast met twee stuijvers en drie duijten chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij uijtgenomen weegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den veertienden april 1700 vijff en zeventigh.

Cooppenn: 325 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832