Menu

Documenten

Document R-1775-14-445-187v

Francis Adriaan Maas weduwnaar en testamentaire erffgenaam wijlen Johanna Adriaan Mutsaers cedit aan Gerard Witlocx, een huijs, stal, en schuur met den hoff en aangeleegen acker en weijland groot te saamen drie L offte etc. gestaan en geleegen binnen deze heerlijkheijd Tilborg aan de Hasselt ter plaatse genaamt de Corte straat, aldaar oost Gerard Swagemakers, zuijt de erffgenaamen Engelina Zeegers, west Peeter Reijnen en noord de straat, los en vrij uijtgenoomen weegen steegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den derde meij 1700 vijff en zeventigh.

Cooppenn: 350 guldens voldaan.

Den selven in qualiteijt als voor cedit Jan Adriaan Maes de helft gemeen en onbedeelt in een perceel schaarbosch groot in 't geheel twee L offte etc. waar van de weederhelft aan den cooper is competerende geleegen alhier ter plaatse de Hasselt tende de Corte straat zijnde nieuw erve, aldaar oost den verkooper, suijt de straat, west en noord de gemeente, belast in 't geheel met een stuijver gebuur chijns jaars aan heeren regenten alhier, voorts los en vrij uijtgenoomen weegen etc., ende heeft etc., geloovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den derden meij 1700 vijff en zeventigh.

Cooppenn: 75 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832