Menu

Documenten

Document R-1775-14-445-201v

Hendrik Adriaan van Hees cedit aan Cornelis Anthonij van Pelt, een huijsinge schuur schop en hoff groot twee en een halff lopensaten ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse aen de Hasselt genaamt het Craijven aldaar oost den verkooper, zuijd Peter Groenendaal, west de straat en noord den H: Geest Armen alhier, belast met enen stuijver chijns s'jaars aan de conventualen van Tongerloo te betalen tot Oosterwijck voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, en werd ten desen verder gerefereerd tot de conditie van publieque verkooping daar van voor Heeren schepenen alhier gehouden in dato 3 en 16 junij 1775, actum den elfden julij seventien hondert vijf en seventig.

Cooppenningen en slagen 385 guldens voldaan.

Hendrik Adriaan van Hees cedit aan Arnoldus Vervoort een parceel ackerland groot twee en een halff lopensaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt genaamt het Creijven aldaar oost Norbart Peijnenborg, en den verkooper zuijd Peter van Groenendaal west den verkooper en noord de kinderen Peter Vermeulen, belast met twee stuijvers Eekelschot chijns s'jaars aan ... voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. ende allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, en werd ten desen verder gerefereerd tot de conditie van publieque verkooping daar van voor Heeren Scheepenen alhier gehouden in dato 3 en 16 junij 1775, actum den elfden julij seventien hondert vijff en seventigh.

Cooppenningen en slagen 162 guldens en 10 stuijvers voldaan.

Hendrik Adriaan van Hees cedit aan Johannes Willem de Beer een parceel ackerland groot drie en een halff lopensaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt genaamt 't Craijven aldaar oost Jan Smarius zuijd denselven west Peter van Groenendaal C.S. en noord Norbart Peijnenborg, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, en werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publieque verkooping daar van voor Heeren Scheepenen alhier gehouden in dato 3 en 16 junij 1775, actum den elffden julij seventien hondert vijf en seventigh.

Cooppenningen en slagen 299 guldens voldaan.

Hendrik Adriaan van Hees cedit aan Anna de Jong weduwe wijlen Nicolaas Borgers een parceel weijde groot een en een halff lopensaten offte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt genaamt 't Craijven aldaar oost Jan Jacobus Vromans zuijd denselven west de weduwe Johannes Peter van Spaandonck en noord de weduwe Anthonij van den Breeckel, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, en werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publieque verkooping daar van voor Heeren Scheepenen alhier gehouden in dato 3 en 16 junij 1775, actum den elffden julij seventien hondert vijf en seventigh.

Cooppenningen en slagen 140 guldens voldaan.

Hendrik Adriaan van Hees cedit aan Arnoldus Vervoort een parceel weijde groot een lopensaat ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaar aan 't Craijven oost en west Adam van Riel zuijt Francis Beris en noord Hendrik van Hest los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. ende allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, en werd ten desen verder gerefereerd tot de conditie van publieque verkoping daar van voor Heeren Scheepenen alhier gehouden in dato 3 en 16 junij 1775, actum den elffden julij 1700 vijff en seventigh.

Cooppenningen en slagen 104 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832