Menu

Documenten

Document R-1775-14-445-213v

Jan Laurens Hensen als in huwelijk hebbende Hendrina Jan van Riel, cedit aan Adam Jan van Riel, eerstelijk een huijsinge met den hoff en aangelegen erve groot te zamen vier en een halff lopensaten offte etc. gestaan en gelegen binnen dese Heerlijkheijd Tilborg aan de Hasselt ter plaatse genaamt het Craijven aldaar oost Adriaan Jansen zuijd de weduwe Anthonij van den Breekel, west de straat en noord Jan van den Broek, belast met negen stuijvers vier penningen chijns s'jaars aan t Convent van Tongerloo voorts los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot twee lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost, zuijd en west Francis Coolen en noord de weduwe Nicolaas Borgers los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot een en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost zuijd en noord Adam van Riel, en west Joost de Beer los en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost de waterloop, zuijd en noord de straat en west de erffgenamen Matthijs Aart Reijnen los en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een halff lopensaten offte etc, gelegen als voor aldaar oost Peter van Gestel, zuijd Cornelis de Beer, west en noord Adam van Riel los en vrij,
Item en laastelijk een parceel ackerlandt groot een lopensaat offte etc. gelegen als voor aldaar oost Peter van Gestel, zuijd Justinus de Beer, west de heijde en noord Adam van Riel los en vrij,
Uitgenomen wegen etc, ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den sevenden september 1700 vijffen seventig.

Cooppenningen 960 gls voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832