Menu

Documenten

Document R-1775-14-445-218r

Francis Cornelis Coolen cedit aan d'heer Peeter Hensen een huijs hoff en aangelegen erve groot een lopensaat offte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg aan de Stokhasselt aldaar oost de straat, zuijd den cooper west Adriaen Jan Bastiaenen en noord den vercooper om aan te vaarden ter stond los en vrij uitgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Actum den drie en twintigsten september 1700 vijff en seventig

Cooppenningen 600 guldens voldaen.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832