Menu

Documenten

Document R-1775-14-445-229

Justinus Aart Reijnen item de vijff kinderen van wijlen Peter Aart Reijnen met namen Huijbert Adriaen Hendrik en Jennemarie Reijnen midsgaders Peter Corstiaen Denisse als in huwelijk hebbende Catharina Reijnen, Item de vijff kinderen wijlen Helena Maria Aart Reijnen, daar vader van is Adriaen van Huijkelom met namen Jan, Willem, Anthonij en Aart van Huijkelom mitsgaders Jan Schapendoncq als in huwelijk hebbende Maria van Huijkelom, Item Catharina dogter wijlen Anthonetta Aart Reijnen daar vader van was Augustinus van Huijkelom, Item Andries van Broekhoven in huwelijk hebbende Maria Moonen wiens moeder was Engelina Aart Reijnen, Item de twee kinderen van wijlen Adriaen Aart Reijnen met namen Dionijs Reijnen en Adriaen van den Broek als in huwelijk hebbende Anthonetta Reijnen en laastelijk Antonij en Johanna meerderjarige kinderen wijlen Jan Aart Reijnen den voorn: Justinus Aart Reijnen als momboir en Jan van den Boer als toesiender over de nog twee minderjarige kinderen van wijlen evengem. Jan Aart Reijnen, de voogden met consent en authorisatie van heeren drossaerd ende Scheepenen alhier in dato 28 augustus 1775 cedunt aan Cornelis Willem de Beer een huijs schop hoff en aangelegen erve groot te samen vijff lopensaten offte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse het Craijven genaamt Embregts huijs oost de straat zuijd Hendrik van Hest west Peter Hensen en noord de wed. Cornelis Coolen los en vrij uitgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma en werd ten deesen gerefereerd aan de conditie van publicque verkooping daar van voor heeren Scheepen alhier gehouden in datis 7 en 21 7ber 1775.
Actum den drie en twintigsten october seventien hondert vijff en seventigh.

Cooppenn en slagen 475 gls voldaen.

Deselve cedunt aan Adam Jan van Riel een parceel ackerlandt groot vijff lopensaten offte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse het Craijven genaemt Adriaen Maes Acker aldaar oost Jan van Spaandoncq, zuijd en noord de kinderen Jan van Riel en west Hendrik van Gorp los en vrij uitgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma en werd ten deesen gerefereerd aan de conditie van publicque verkooping daar van voor heeren Scheepenen alhier gehouden in datis 7 en 21 7ber 1775.
Actum den drie en twintigsten october seventien hondert vijff en seventigh.

Cooppenn en slagen 550 gls voldaen.

Deselve cedunt aan d'hr Pieter Hensen een parceel weijde groot drie lopensaten offte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse het Craijven genaemt Genkens Weij aldaar oost de kinderen Jan van Riel zuijd en noord de straat en west Jan Maes belast met drie duijten chijns s'jaars aan de gesworens alhier voorts los en vrij uitgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma en werd ten deesen gerefereerd aan de conditie van publicque verkoping daar van voor heeren Scheepenen alhier gehouden in datis 7 en 21 7ber 1775.
Actum den drie en twintigsten october seventien hondert vijff en seventigh.

Cooppenn en slagen 225 gls voldaen.

Deselve cedunt aan Jan Baptist Jan Melis een parceel ackerlandt groot drie lopensaten offte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse het Craijven genaamt het Kleijne Heijken aldaar oost Francis Coolen zuijd wed. Adriaen van de Geer west de Heijde en noord de straat los en vrij uitgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma en werd ten deesen gerefereerd aan de conditie van publicque verkooping daar van voor heeren Scheepenen alhier gehouden in datis 7 en 21 7ber 1775.
Actum den drie en twintigsten october seventien hondert vijff en seventigh.

Cooppenn en slagen 197 gls 10 st voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832