Menu

Documenten

Document R-1776-14-446-28v

Augustinus meerderjarige zoon van Jan Gijsbert van den Broek, mitsgaders Jan Antonij Haans als momboir en Jan van der Steede als aangestelde en beeedigde toeziende voogd, mits doode en afleijvigheijd van Gijsbert van den Broek over de nog minderjarige kinderen wijlen Pietronella Jan Boor daer vader van is Jan Gijsbert van den Broek de voogden met consent en authorisatie van heere drossaerd en schepenen alhier in dato 29e junij 1776 ende al nog Allegonda Wouter van Meir weduwe wijlen Gijsbert van den Broek in qualiteijd als moeder en voogdesse over haare minderjarige kinderen verwekt bij wijlen voorn: Gijsbert van den Broek zijnde de gemelde weduwe in haare qualiteijd tot het doen deezer veste geauthoriseert volgens authorisatie van heeren drossaerd en schepenen alhier in dato 21e september 1776 op heeden vertoont, cedunt aan Francis Cornelis Coolen een parceel ackerland groot drie L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaer genaamt 't Craijven, oost den kooper, zuijd Adam van Riel, west de verkopers en noord de cooper, los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, en sal dit parceel moogen weegen voor van de straate over de erve van de verkoopers ter naaste velde en minste schade blijkende bij koopconditie daar van zijnde voor heeren drossaerd en schepenen alhier gehouden in dato 20e julij, en 3e augustij 1776 waar toe ten deesen verder word gerefereerd, actum den een en twintigsten september 1700 ses en zeeventigh.

Cooppenn: en slagen 165 gulden voldaan,

Deselve als voor, cedunt aan Adriaan Joost Smulders een parceel ackerland groot een L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar genaamt het Craaijven, oost de weduwe Cornelis Vermeer, zuijd de weduwe Adriaan Peeters, west Francis Cornelis Colen cum suis, en noord de heijde, los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, blijkende de bij koopconditie daar van zijnde gepasseert voor heeren drossaert en schepenen alhier gehouden in dato 20e julij, en 3e augustij 1726 waer toe ten deesen verder word gerefereerd, actum den een en twintigsten september 1700 ses en zeeventigh,

Cooppenn: en slagen 45 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832