Menu

Documenten

Document R-1776-14-446-35v

Gerrard Witlocx cedit aen Francis Adriaen Maes een huijs, stal en schuur met den hoff en aangeleegen acker en weijland groot zaamen drie L ofte etc. gestaan en geleegen alhier binnen Tilborg aan de Hasselt ter plaatse genaamt de Corte straat, aldaar oost Gerrard Swagemakers, zuijt Govert de Noot, west Peeter Reijnen, en noord de straat los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den vijfden october 1700 ses en zeeventigh.

Cooppenn: 325 guldens voldaen.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832