Menu

Documenten

Document R-1777-14-446-143

Bastiaan Peeter van Gestel cedit aan Arnoldus Vervoort, een huijs agterhuijsinge en aangeleege erve groot een en een half L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd Norbart de Beer, west Dionisius van Tulder en noord Jacobus van Groenendaal, belast met eene rente van vijf guldens sjaars aan den H: Geest Armen tot Oosterwijk, Item met vijf duijten chijns s'jaars aan de Conventuaalen van Tongerloo,
Item een kamer aan de westen kant van een huijs scheijdende op de graat van de schouw tusschen de middelste wooning te oosten met den hof daar aan groot een half L ofte etc. gestaan en geleegen als voor aan de Hasselt aldaar oost de straat, zuijd Cornelis Momboirs, west en noord Norbart de Beer, den verkooper aangekoomen bij deijling gepasseert voor Heeren Scheepenen alhier den 12 april 1777 voorts beijde los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. ende allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
Actum den neegende september 1700 zeeven en zeeventigh.

Cooppenn: 310 gulden debet.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832