Menu

Documenten

Document R-1777-14-446-64

Adriaan Cornelis Schollen als in huwelijk hebbende Johanna Embregt Maas cedit aan Johannes Willem de Beer, een parceel ackerland groot twee L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar genaamt het Craijven, oost en noord den kooper zuijd Francis Beeris, en west Jan Janse de Cocq los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. prout in forma, actum den dartigsten januarij 1700 zeeven en zeeventigh.

Cooppenn: 290 gls debet.

In de marge:
De ondergetekende in qualiteit als executeur van den testamente van den ingenoemde Adriaan Schollen en zijn huijsvrouw, bekennen vande ingenoemde cooppenn: voldaan te zijn, consenteerende dierhalve in de cassatie, actum den 2e maart 1796.
Ondertekend Jacobus van Brekel en Nicolaas Willem van Oers.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832