Menu

Documenten

Document R-1777-14-446-85v

Augustinus Herders, en Johannes Lenaers in huwelijk hebbende Anthonetta Heerders te zaamen voor d'eene helfte, item Johanna Beerens meerderjarige ongehuwde dogter cum tutore, ende voors. Johannes Lenaers nog in naam ende rato caveerende voor den absente Francis Beerens, voor de wederhelfte en alzoo te zaamen voor 't geheel, cedunt aan Matthijs Wolfs de helft gemeen en onverdeelt in een huijs en hoff groot in 't geheel een half L ofte etc. gestaan en geleegen binnen deese Heerlijkheijd Tilborg, ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost Arnoldus van der Voort, zuijd de straat, west en noord de kinderen Adriaan Coolen los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den zeeven en twintigsten februarij 1700 zeeven en zeeventigh.

Cooppenn: 64 gls voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832