Menu

Documenten

Document R-1778-14-446-187r

Johanna Peeter van Gestel meerderjaarige ongehuwde dogter woonende alhier cum tutore cedit aan Maria Peeter van Gestel, een huijsinge schuur schop en aangeleegen erven groot te zaamen twee L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Reijdt aldaar oost en noord Cornelis Oomen, zuijd Wouter van Spaandonk en west de gemeijne straat.
Belast met eenen gulden tien stuijvers chijns s'jaars aan den Armen van Oosterwijk
Item een parceel zoo land als weijde groot vier L ofte etc. geleegen als voor aan de Reijdt aldaar oost Tieleman van Oerle, zuijd Peeter van Beurden, west Anthonij Pulskens en noord den waaterloop
Belast met vier vaaten rogge en ander halve kop aan den Rentmeester Tengnagel te s'Bosch voords los en vrij
Item een parceel akkerland groot vier L ofte etc. geleegen als voor ter plaatse de Reijdt aldaar oost Norbert Rasens, zuijd ..., west Peeter van Beurden en noord den mistweg
Item een parceel akkerland groot vijf L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost en west Jan van den Nieuwenhuijsen, zuijd de Houtstraat en noord Wouter Beckers
Item een parceel akkerland groot een L ofte etc. geleegen als voor aan de Reijdt aldaar oost en noord Peeter Leijten, west de waterloop en zuijd Adriaan Verbunt
Item een parceel zoo land als weijde groot twee L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Anthonij Pulskens, zuijd Willem van Groenendaal, west de weduwe Peeter Cruijssens en noord den mistweg
Item een parceel schaarbosch groot twee en een half L ofte etc. geleegen als voor, ter plaatse agter den Langen Berg, aldaar oost de gemeente, zuijd de weduwe Barend? Mutsaers, west Jan van Boven, en noord de hr Cornelis Bles.
Item een parceel moerbeemd groot twee L ofte etc. geleegen als voor ter plaatse in Jacobs Hoek aldaar oost het dijkske zuijd de Landscheijding west Hendrik Brouwers en noordt de Leij
Belast met neegen duijten chijns sjaars aan den Ed: Hr alhier
Item een parceel akkerland groot vier L ofte etc. geleegen als voor aan de Reijdt aldaar oost Gerrard van den Houdt, zuijd de straat, west Peeter van Beurden, en noord Wouter van Spaandoncq.
Item een parceel weijde groot een L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost de gemeene straat, zuijd Michiel van Spaandonk, west Jan de Rooij, en noord den mistweg.
Belast met drie duijten chijns s'jaars aan de Edelen Heer alhier.
En laastelijk een parceel uijtgesteeken putten groot vijf L ofte etc. geleegen als voor inde Oude Nieuwe Velden, aldaar oost ..., zuijd .., west de kinderen Gerrardus Verbunt en noord de gemeente
Voorts alle los en vreij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut informa
Actum den elfden april 1700 agt en zeeventigh

Cooppenn: 600 guldens voldaan.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832