Menu

Documenten

Document R-1779-14-447-43v

Pietronella Backhuijsen meerderjarige ongehuwde dogter cedit aan d'heer Jan Baptist Franken een huijsje met de erve groot twaalf roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stockhasseld aan de Postelstraat, aldaar oost, west, zuijd en noord den kooper.
Aan te vaarden half april 1781, mits dat de cooper zal verpligt zijn een schiltje glas te laaten inzetten, ende ruijten welke ontstukken zijn te doen vernieuwen, den cooper permitteerd aan de verkooper om tot half april 1781 over sijne erve, hout en turf tot haar gebruijk te moogen vaaren, alsmeede aan sijne put staande op des coopers steede zuijdwaarts, het nodige water te moogen halen, voorts los en vrij uijtgenomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc, pro ut in forma
Actum den veertiende augustij 1700 neegen en zeeventigh.

Cooppenn: 35 guldens voldaan.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832