Menu

Documenten

Document R-1779-14-447-58v

Adriaan de Beer in huwelijk hebbende Maria Cornelia Vervoort, en Anna Maria Vervoort meerderjarige ongehuwde dogter, cedunt aan Norbart Goosen Peijnenborg een half huijs aan den oosten kant scheijdende op de graat van de schouw tusschen deeze en de wederhelft ten westen met een schop en hoff daar aan groot een L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost en zuijd de kinderen Gerrard Cooijen, west de verkoopers en noord de straat, belast met agttien duijten chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier voorts los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en alle verholen commer etc., pro ut in forma, actum den drie en twintigsten november 1700 neegen en zeeventigh.

Cooppenn: 292 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832