Menu

Documenten

Document R-1779-14-447-61r

Adriaan de Beer in huwelijk hebbende Maria Cornelia Vervoort, en Anna Maria Vervoort meerderjaarige ongehuwde dogter cedunt aan Hendrik van der Vloet eene huijsinge bestaande in twee wooningen met schop hof en aangeleege erve groot een en een half L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilburg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd Norbert de Beer, west Dionisius van Tulder en noord Jacobus van Groenendaal.
Belast met eene rente van vijf gls s'jaers aan H: Geest Armen van Oisterwijk,
Item met eene chijns van vijf duijten s'jaers aan de conventuaalen van Tongerloo voorts los en vrij uitgenoomen weegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publique verkooping daar van voor Heeren schepenen alhier gehouden in datis 8e en 22e november 1779.
Aldus gedaan en gepasseert den eersten december 1700 neegen en zeeventigh.

Cooppenn: en slaagen 155 gls voldaan.

Dezelven als voor cedunt aan Adriaan van Castel eene wooninge aan de westenkant van een huijs scheijdende op de graat van de schouw tusschen de middelste wooning ten oosten met den hof daar aan groot een half L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost de straat, zuijd Cornelis Momboirs, west en noord Norbart de Beer, los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publique verkooping daar van voor Heeren schepenen alhier gehouden in dato 8e en 22e november 1779.
Actum den eersten december 1700 neegen en zeeventigh.

Cooppenn. en slaagen 135 gls voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832