Menu

Documenten

Document R-1780-14-447-69

Cornelis van Amelsvoort, Adriaan van Amelsvoort, Hendrik Mutserts als in huwelijk hebbende Peternel van Amelsvoort, Johannes Simons als in huwelijk hebbende Theresia van Amelsvoort, alle kinderen van wijlen Maria Brok daar vader van was meede wijlen Norbart van Amelsvoort cedunt aan Marianna van Beurden laast weduwe voorn. Norbart van Amelsvoort, een huijsje bestaande in twee wooningen met den hoff groot circa een half loopensaat ofte etc. gestaan en gelegen alhier tot Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost de straat, suijd Jacobus van Groenendaal, west en noord Martinus Schijven belast met eene somme van een honderd gulden capitaal daar thans houder van is Maria en Adriaan de Rooij, loopende tegen vier procente jaarlijcx als meede met agt penn chijns jaarlijcx aan de Ed. Heer alhier, voorts los en vrij uitgenomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den agsten januarij 1700 tachentig.

Cooppenn 135 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832