Menu

Documenten

Document R-1780-14-447-89v

Lambert Anthonij van de Kuris, Adriana Anthonij van de Kuris meerderjarige ongehuwde dogter, en Pieter Pieter Meelis als in huwelijk hebbende Maria Anthonij van de Kuris, mitsgaders nog voor den voorn: Lambert Anth: vande Kuris en Huijbert Leendert van Gils in qualiteijd als voogden over 't een minderjaarig kind van wijlen Maria Leendert van Gils daar vader van was Anthonij Lambert van de Kuris en alsoo te saamen voor 't geheel erfgenaamen wijlen Anth: Lambert van de Kuris, de gemelde voogden kragtens authorisatie van heeren officier en scheepenen deser Heerlijkheid dato 1 april 1780 op heeden vertoond en gebleeken cedunt aan Lambert Anthonij van de Kuris drie vierde parten in eene huijsinge stal en schuur met den hof en aangeleegen erve groot een en een half L ofte etc. zoals is afgebakent waar van het overige een vierde part aande koper is competeerende, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Oost Heijkant aldaer genaamt de Rugdijk, oost de straat, zuid den H: Geest Armen van Tilborg, west en noord de verkoopers, los en vrij uitgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen kommer etc. pro ut in forma,
Ende word ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publicque verkooping daar van voor heeren officier en scheepenen alhier gehouden in datis 14 en 28 april 1780,
Actum den neegen en twintgsten april 1700 tachtigh,

Cooppenn: en slaagen voor 3/4 parten 206 gls: 5 st: voldaen.

...

Dezelven als voor cedunt aan Jan Coijen een parceel akkerland groot drie en een half L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost en noord Jan Baptist Borgers, zuid Johannes de Beer en west de straat, los en vrij uitgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc, en allen verhoolen kommer etc. pro ut in forma,
En word ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publicque verkooping daar van voor heeren dros: en scheep: alhier gehouden in datis 14 en 28 april 1780,
Actum den eersten meij 1700 tachtigh,

Cooppenn: en slaagen 311 gls: voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832