Menu

Documenten

Document R-1781-14-447-158v

Johanna Hopmans laast weduwe van wijlen Johannes van Steunen, ende met haar Govert Bakkers en Francis Hopmans, als voogden over de drie minderjarige kinderen van den voorn: Johanna Hopmans daer vader van was Jacobus Peeters kragtens autorisatie van heeren drosaert en scheepenen deeser Heerlijkheid van Tilborg en Goirle in dato 6e jan 1781 cedunt aan Jan Adriaan Maes een parceel nieuwe erve groot drie en een half L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamt de Hasselt, aldaer oost de Baan, zuijt Cornelis Vermeer, west en noord de heijde.
Belast met veertien duijten gebuur chijns aan heeren Regenten alhier, voorts los en vrij uitgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma zijnde geen leen aande Ed: Rade van Braband,
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publicque verkooping daer van voor heeren officier en scheepenen alhier gehouden datis 2 en 16 feb 1781,
Actum den vier en twintigsten februarij 1700 een en tachtigh.

Cooppenn: en slaagen 39 gls voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832