Menu

Documenten

Document R-1781-14-447-161r

Anthonij Jan Schoffaers, Anthonij den Ouden als in huwelijk hebbende Johanna Jan Schoffaers en Jan Baptist Vijgen als in huwelijk hebbende Cornelia Schoffaers, cedunt aan Nicolaas Nicolaas Cleijsen een huijsinge bestaande in drie wooningen, schuur, schop, met den hoff groot te saamen een en een half lopensaten ofte etc. zo als is afgebaakend gestaan ende geleegen alhier onder Tilborg aan den Westen Heijkant op het Goirken, aldaar oost de straat, zuijd Jan Dekkers, west en noord den tweeden koop off wel Anthonij Jan Schoffaers, los en vrij uitgenoomen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En verclaarden de transportanten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in 's Hage.
Wijders wordt ten deese gerefereert tot de conditie van publique verkopinge daar van voor heeren officier en schepenen alhier gehouden in datis 31 januarij en 15 februarij 1781.
Actum den eersten maart 1700 een en taghtigh.

Cooppenn: en slaagen f 775 gls: voldaen.

...

Dezelve als voor cedunt aan Govert de Bakker een parceel weijveld geleegen alhier te Tilborg ter plaatse de Kleijne Hasselt groot drie L offte etc. oost de weduwe Peter van Riel, zuid Denijs van Tulder, west Jan Coolen, noord de straat, los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En verklaaren de transportanten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze in 's Hage.
Wijders word ten deese gerefereert tot de conditie van publique verkopinge daar van voor heeren drossaart en scheepenen alhier gehouden in datis 31 januarij en 15 februarij 1781.
Actum den eersten maart 1700 een en taghtigh.

Cooppenn: en slaagen f 400 gls: voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832