Menu

Documenten

Document R-1781-14-448-36v

Cornelis Simon de Bont cedit aan Theodorus Francis Smarius een huijs en hof groot een loopensaat ofte etc. gestaan en gelegen alhier ter plaatse de Hasselt aldaar oost en noort Johannes de Beer, west de straat, zuijd ... belast met vier stuijvers chijns aan Jan Maas voorts los en vrij,
Item een parceel uijtgestoke putten of moerveld groot omtrent den ses loopensaten of zo groot en kleijn als het selve gelegen is in het Tilborgs Broek omtrent den Lange Dijk tusschen zijn ... aldaar los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
En verklaart den transportant hier onder geen leen te zijn aan den Ed. Rade van Brabant in 's Haage.
Actum den achtentwintigsten julij 1700 een en tachtigh.

Cooppenn: 265-5 voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832