Menu

Documenten

Document R-1781-14-448-59v

Wouterina Leenhouwers, Willem Cleijsen, weduwe wijlen Norbart Leenhouwers, ende met haar Denijs en Adriaan Leenhouwers meerderjarige kinderen van wijlen voornoemden Norbart Leenhouwers daar moeder van was wijlen Clasina Heerders, de eerstgenoemde nog uit crachte van authorisatie van heeren drossart en schepenen van Tilborg en Goirle in dato tweeentwintigsten september 1781 cedunt aan Johannes Willem de Beer, een huijsinge en hoff zo voor als agter het huijs groot een L ofte etc. gestaan en geleegen alhier te Tilborg ter plaatse de Hasselt oost Bartel van Rijssel, zuid Jan Maes, west Johannes Zegers, noord de gemeene straat, los en vrij uitgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, en verclaaren de transportanten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed Rade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze in 's Hage, act den sevenentwintigsten october 1700 een en tachtigh.

Coop en slagen 1200 gls: voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832