Menu

Documenten

Document R-1781-14-448-7r

Francis Cornelis Coolen cedit aan Johannes Willem de Beer een parceel akkerland groot drie en een half loopensaet ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaer genaamt het Craaijven oost de kinderen van Adriaen Bergmans, zuid de gemeene straat, west Cornelis de Beer, noord de wed. Pieter Hensen, los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen kommer etc. pro ut in forma, en verklaard den transportant het voors. parceel geen leen subject te zijn aen den Edele Raade en Leenhove van Braband in 's Hage, actum den zesden april 1700 een en tachtigh.

Cooppenn: 322 gls: 10 st: voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832