Menu

Documenten

Document R-1783-14-449-31r

Francis Cornelis Coolen als in huwelijk hebbende Johanna Norbart Horevoirts cedit aan Jan Jacobus Vromans een parceel akkerland en weijde groot vijf L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Hasselt aldaer oost den cooper, zuijt Jan Vermeer, west den H: Geest armen alhier en noort Jacobus Huijbert van Groenendael, los en vrij uijtgenomen wegen steegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma den transportant verklaard dat het voors. parceel geen leen subject is aan den Edele Rade en Leenhove van Braband in 's Hage, actum den drie en twintigsten september 1700 drie en tachtigh.

Cooppenningen 500 gls voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832