Menu

Documenten

Document R-1783-14-449-34r

Jan Christiaan Janssen en Cornelis Goijaert Heeren in qualiteijt als curators en administrateurs over de persoon en goederen van de innocenten Cornelis van Ceulen ingevolge authorisatie van heeren drossart en scheepenen van Tilborg en Goirle in dato 29 september 1783 cedunt aan Peeter de Groot en Willemijn Stokkermans een parceel akkerland groot veertien roeden ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt oost de weduwe Norbart Coolen suijt Jacobus van Groenendael west de weduwe Hendrik Mutsaers en noort de straat,
Item een parceel land groot twaalf roeden ofte etc. gelegen als voor oost de weduwe Norbart Coolen suijt de waterlaet west Nicolaes van Beurden en noort een mistweg los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en alle verholen commer etc. pro ut in forma,
En verklaaren de transportanten hier onder geen leen te zijn aan den Edele Rade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum den zesden october 1700 drie en tachtigh,

Cooppenningen f 65 gls voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832