Menu

Documenten

Document R-1783-14-449-44r

De heer Jan Baptist Franken in qualiteijt als armmeester alhier chragtens resolutie van haar Edele Moogende de Heeren Raade van Staate der Vereenigde Neederlanden in dato 18 augustus 1783 voor de eene helft en Jan van Oudheusden weduwenaar en testamentaire erfgenaame van wijlen Maria van Hest ingevolge den testamente gepasseert voor heeren scheepenen alhier in dato 8 november 1780 voor de wederhelft, cedunt aan Adriaan Hendrik van Hest eene halve huijsinge met den hof groot een L ofte etc. gestaan ende geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaer aan het Craaijven, oost de weduwe Jacobus Peeterse, zuijd Godefridus Mutsaers, west de straat en noord ... los en vrij uijtgenomen weegen, stegen schouwen waterlaten etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, en wordt ten deesen verder gerefereert tot de conditie van publique verkoping daar van voor heeren drossart en scheepenen gehouden in datis 27e september en 10e october 1783.
En verklaarden de transportanten het voors: half huijs cum annexis geen leen te zijn aan den Edele Rade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum den vijftiende november 1700 drie en tachtigh,

Cooppenn: en slaagen f 90 gls voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832