Menu

Documenten

Document R-1783-14-449-49r

Christiaen Norbart Swagemakers, Cornelis Adriaan Melis weduwenaar en testamentair erfgenaam van wijlen Johanna Norbart Swagemakers ingevolge den testamente gepasseert voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en zeekere getuijgen alhier in Tilburg den ... en Maria Norbart Swagemakers meerderjarige geestelijke dogter cum tutore cedunt aan Francis Reijnen, een parceel akkerland groot drie L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, oost Johannes de Beer, zuid den kooper, west de gemeene straat, noord Jan van Oolen, los en vrij uitgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen kommer etc. pro ut in forma,
De transportanten verklaaren dat het voors: parceel geen leen is aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum den agsten december 1700 drie en tachtigh,

Cooppenningen 340 guldens voldaan.

Dezelven als voor cedunt aan Laurens van Spaandonk een parceel akkerland groot drie quartier L ofte etc. geleegen aan de Hasselt, aan de Korte straat, oost Jan Donders, zuid Norbert de Beer, west een akkerweg, noord den kooper los en vrij uitgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen kommer etc. pro ut in forma,
De transportanten verklaaren dat het voors: parceel geen leen is aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum den agsten december 1700 drie en tachtigh,

Cooppenningen 65 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832