Menu

Documenten

Document R-1784-14-449-72v

Francis Peeter Bierings cedit aan Cornelis van Pelt, een derde part van een huijs met agt roeden hof gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt genaamt het Craaijven, oost de straat zuid Johannes P de Beer west het kind van Adriaan de Jong noord de weduwe Hendrik van Hest los en vrij uitgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen kommer etc. pro ut in forma,
Den transportant verklaard dat het voors: huijs geen leen is aan den Edelen Rade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum vijftienden januarij 1700 vier en tachtigh,

Cooppenningen 31 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832