Menu

Documenten

Document R-1784-14-450-23r

Nicolaas Peter van Beurden cedit aan Francis de Haas, een wooning bestaande in een kamer, een klijn kamertje, een keuken en goot, en schop, gestaan en geleegen alhier te Tilborg aan de Hasselt groot met den hoff circa twintig roeden ofte etc. tusschen erve oost Peter Corsten, zuid Jacobus van Groenendaal, west Denijs Reijnen cum suo noord de straat, belast met twee gulden tien stuijvers jaarlijks aan den H: Geest Armen van Tilborg voorts los en vrij, uitgenomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
En verklaard den transportant dat het voors. parceel geen leen is aan den Ed. Rade en Leenhove van Braband in 's Hage.
Actum den twintigsten november 1700 vier en taghtigh.

Cooppenn: 50 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832