Menu

Documenten

Document R-1785-14-450-51v

Francis Cornelis Coolen cedit aen Jan Jacobus Vromans eerstelijk een parceel ackerland en weijde groot vier loopensaeten ofte etc. gestaen en geleegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost de straet zuijd Jan Baptist Borgers west en noord den kooper, en laestelijk een parceel akkerland groot twee loopensaeten ofte etc. geleegen als voor ter plaetse de Hasselt oost de straet zuijd Norbert de Beer west Francis Beeris noord Johannes de Beer los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. pro ut in forma,
De transportant verklaard deese twee voorgen. parceelen niet leenroerig te zijn aen den Ed. Raade van Braband en Landen van Overmaaze in 's Hage,
Aldus gedaen en gepasseert den dertiende junij 1700 vijf en tachtigh voor ende ten overstaen van etc.

Cooppenningen f 700 gls voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832