Menu

Documenten

Document R-1785-14-450-67r

Jacobus Antonij van den Brekel, Jan Baptist Antonij van den Brekel, Justinus van Helvoirt als in huwelijk hebbende Maria Catharina van den Brekel, Ida Antonij van den Brekel als in huwelijk hebbende Jan Baptist Adriaan Bastiaanse, de laastgemelde crachtens autorisatie van Heeren Officier en schepenen dezer Heerlijkheid Tilborg en Goirle, zijnde van dato 6 augustij 1785, cedunt aan Johannes Cornelis Bergmans 4/5 parten in een half huijs aan de noorde kant, scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese en de wooninge ten westen, met het schop en hoff en aanstede groot vier en een halff lopensaten ofte etc. gestaan en gelegen alhier te Tilborg ter plaatse het Craijven aldaar oost Adriaan Jan Bastiaanse, west de weduwe Jan Adam van Riel, zuijd de gemeene straat, noord de weduwe van Adam van Riel,
Item viervijfde parten in een parceel akkerland groot int geheel drie L ofte etc.gelegen als voor west Jan Jacobus van Beurden, zuijd de gemeene straat, noord en oost de weduwe Adam van Riel,
Item viervijffde parten in een parceel akkerland groot int geheel twee en een vierde lopensaaten, ofte etc geleegen als voor aan het Craijven, aldaar oost de gemeene straat, west Cornelis Cornelis de Beer, zuijd de weduwe Adam van Riel, noord de kinderen Thomas Verbunt,
Item viervijffde parten in een parceel weijveld groot in het geheel een en drie quart lopensaaten ofte etc. geleegen als voor aan het Craijven, aldaar oost en west Jan Jacobus Vromans, zuijd Jan Baptist Burgers, de kinderen Hendrik van de Knikker,
zijnde de voors. goederen jaarlijks belast met vier vijffde parten in twee gulden twee stuijvers en agt penningen aan de H: Geest armen alhier en nog viervijffde parten in eenen gulden twee stuijvers agt penningen aan het comptoir der Geestelijke Goederen .... te 's Bosch, voorts los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. en hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En verklaaren de transportanten dat voors. parceelen geen leen te zijn aan den Ed. Rade van Braband en Lande van Overmase in 'd Hage.
Actum den negen en twintigsten augustij 1700 vijf en tagtigh.

Cooppenn: 560 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832