Menu

Documenten

Document R-1785-14-451-14

Christiaan Cornelis Momboirs en Jan Baptist Cornelis Momboirs cedunt aan Johannes Willem de Beer, een half huijs bestaande in twee wooningen na de zuijdzijde scheidende op de graat van de schouw tusschen deeze en de woning ten noorden, met den halve hoff zo als die is afgepaald groot een en een half loopenze gestaan en geleegen alhier te Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost de weduwe Hendrik van Gils, noord de straat, zuijd ... Smarius, west (met het recht van wegen over de erve van Cathrina Jan van Gorp) Catharina van Gorp, belast met twee stuijvers chijns jaarlijks aan den Ed. Heer alhier en nog met seven en een halve stuijver chijns aan het comptoir van den Heere rentmeester A Verster te 's Bosch, voorts los en vrij uitgenomen wegen etc. ende hebbende etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, en verklaarde de transportanten hieronder geene leenen te zijn aan de Ed. Rade en Leenhove van Brabant en Lande van Overmaze in 's Hage, wordende verders gerefereert tot de publique verkoop conditie hiervan zijnde in dato 2e en 15 nov 1785 actum den twaalffden december 1700 vijfen taghtigh.

Cooppenn en slagen f 155 gulden: voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832