Menu

Documenten

Document R-1785-14-451-14v

Cornelis van Loon en Peter Hendrik Beeris in hunne respective qualiteiten zo als voogden over de minderjarige kinderen van de innocente Maria Catharina van Loon als daar vader van was wijlen Hendrik van Gils als administrateurs over de persoon en goederen van de voorn: krankzinnige uit crachte van autorisatie van heeren wethouderen alhier zijnde van dato 7 november 1785, cedunt aan Jan Baptist Jacobus Dams de helft in een huijs bestaande in twee woningen scheijdende op de middelmuur van de schouw der wooninge ten zuijden met den hof groot een lopense ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuid Hendrik Goossens, west Theodoris Smarius, noord de erffgenamen Christiaan Momboirs, los en vrij uitgenoomen weegen etc, ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En verklaarde de transportanten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze in 's Hage.
Verders word ten deese gerefereert tot de conditie van publique verkopinge in datis 24e november en 8 december 1785.
Actum den twaalfden december 1700 vijfentaghtigh.

Coopp: en slagen 113 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832