Menu

Documenten

Document R-1786-14-451-100v

Francis Bierings cedit aan Christiaan Jan de Jong een huijsinge bestaande in twee wooningen met schop en hoff, groot drie quartier loopense ofte etc. gestaan en geleegen alhier te Tilborg aan de Hasselt aldaar oost Norbart Brokken, zuijd de straat, west Geraard Willocx en noord de kinderen Nicolaas Bruurs los en vrij uijtgenoomen wegen etc. en heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
Den transportant verklaard het voors. huijs com ann: geen leen subject te zijn aan den Ed: Raade en Leenhoove van Braband in 's Hage.
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publicque verkooping daar van voor Heeren Scheepenen alhier gehouden in dates 2 en 16 november 1786.
Actum den agtienden december 1700 ses en taghtigh.

Kooppenningen en slaagen f 295 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832