Menu

Documenten

Document R-1786-14-451-52v

De heer Johan Adriaan van Meurs notaris en procureur alhier, in qualiteit als last en procuratie hebbende van den heer Anthonij Remij, voor en in naame van zijn compagnieschap gaande ten naamen van Hermanus Verwit in comp: woonende te Amsterdam, ingevolge de procuratie daar van zijnde gepasseert voor den notaris Jan Frederik Meijer, en zeekere getuijgen te Amsterdam voorn: in dato 6 april 1786 ten deesen vertoont, en ter secretarije alhier geregistreert in het prothocol van allerleij actens, cedit in die qualiteit aan Jan Adriaan Maas, een parceel weijde groot twee en drie quartier L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, oost Augustinus van Helvoirt, zuid Johannes Norbart de Beer, west Laurens van Spaandonk C:S: en noord Adriaan van Riel, los en vrij uitgenomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc.en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Den transportant qq verklaard dat het voors. parceel voor zoo veel hij weet geen leen subject is aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage.
En werd ten deese verder gerefereert tot de conditie van publicque verkooping, daar van voor heeren officier en scheepenen alhier gehouden in dato 29 maij en 12 junij 1786.
Actum den een en twintigsten julij 1700 zes en tachtigh.

Cooppenningen en slaagen 272 gl: 10 st: voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832