Menu

Documenten

Document R-1786-14-486-54r

Kont en kennelijk zij eenen iegelijken dat voor etc. zijn gekoomen en gecompareerd Adriaan Mutsaers als in huwelijk hebbende Maria Elisabetha Bruers, Eva Nicolaes Bruers, Anna Maria Nicolaes Bruers en Antonet Nicolaes Bruers de welken te zaamen hebben gedaan en gemaakt deeze navolgende erfscheijdinge en erfdeijlinge der goederen hen aangekomen van wijlen hunne ouders Nicolaes Adriaan Bruers en Maria Jan van Gils,

......

Overmits de welke zo is Anna Maria Nicolaes Bruers te deel gevallen en zal alzoo voor haar portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideren,
Eerstelijk een parceel akkerlandt groot drie lopensaten ofte etc. gelegen aande Stockhasselt aangekomen bij naasting van Nicolaas Borgers den 26 mei 1761,
Item een parceel weijde groot twee lopensaten ofte etc. geleegen aan de Hasselt & aangekomen als voor.

......

Actum den agt en twintigsten julij 1700 zes en tachtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832