Menu

Documenten

Document R-1787-14-451-103

Johannes, Hendrik en Daniel meerderjaarige kinderen van Augustinus Mutsaers jder voor hun geregte vierde part mitsgaders alnog Johannes Mutsaers als momboir en Jacobus van den Breekel als toesiender over het een minderjaarig kind van wijlen Jan Baptist Mutsaers, daer moeder van is Ida Deckers kragtens authorisatie van Heeren Wethouderen alhier in dato 11 november 1786 en Cornelis Jan Baptist Mutsaers voor het resterende een vierde part cedunt aan Johannes Willem de Beer een half huijs na den suijdenkant schijdende op de graat van de schouw tusschen deesen enden wederhelft ten noorden met den hoff groot een half loopensaet ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aan 't Craaijven, oost de straat, zuijd Johannes de Beer, west en noord den selven, los en vrij uijtgenoomen weegen etc. en hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen kommer etc. pro ut in forma. De transportanten verklaaren het voors. half huijs cum ann. geen leen subject te zijn aan den Raade en Leenhove van Braband in 's Hage, en werd ten deese verder gerefereerd tot den conditie van publiqe verkoping daar van voor Heeren Scheepenen alhier gehouden in dato 27 november en 11 december 1786. actum den twee en twintigsten januarij 1700 seeven en tagtigh.

Kooppenningen en slaagen f 76 gld voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832