Menu

Documenten

Document R-1787-14-452-47

Fransis Cornelis Coolen, cedit aen Jan Baptista van Beurden, een parceel ackerland, groot drie lopensaaten, ofte etc, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaetze de Hasselt, aldaer oost Jan Couwenberg, zuijd Jan van Oolen, west Francis Maas, en noord Jan Peeter Beerens, en reserveert den transportant aen sig het schaerhout, rondsom dit parceel staende, voorts los en vrij uijtgenomen, weegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verhoolen kommer etc., pro ut in forma.
Den transportant verklaard dat het voors: parceel geen leen subject is, aen den Edele Rade, en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den 20 augustus 1700 zeven en taggentig.

Kooppenningen zijn 280 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832