Menu

Documenten

Document R-1788-14-452-148

Norbart Laurens Brokken, cedit aan Norbart Pijnenborgh, een parceel weide, met de boomen daar om staande, groot drie en een halff loopensaaten, ofte etc., geleegen alhier onder Tilborgh, ter plaatse de Kleijne Hasselt, aldaar oost den verkooper, zuid Dingena van Aale, west Christiaan Jan de Jongh, en noorden Dionisius van Tulder, los en vrij, uijtgenoomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma;
Den transportant verclaart, dat het voors. parceel geen leen subject is, aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in 's Hage,
En werd ten deezen verder gerefereert tot de conditie van publiecque verkoping daar van voor Heeren Scheepenen dezer Heerlijkheid Tilborgh en Goirle, gehouden den 7e en 21e april 1788.
Actum den agt en twintigsten april 1700 agt en tagtigh.

Kooppenn: en slagen 365 gulden voldaan.

Norbart Laurens Brokken, cedit aan Norbart Pijnenborgh, een parceel ackerland, met de boomen daar aan staande, groot twee loopensaaten, ofte etc., geleegen alhier onder Tilborgh, ter plaatse de Kleijne Hasselt, aldaar oost den verkooper, zuid Dingena van Aale, west den verkoper en noordt Maria Catharina van Gorp, los en vrij, uijtgenomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., geloovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma;
Den transportant verclaart, dat het voors. parceel geen leen subject is, aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in 's Hage,
En werd ten deezen verder gerefereert tot de conditie van publiecque verkoping daar van voor Heeren Scheepenen dezer Heerlijkheid Tilborgh en Goirle, gehouden den 7e en 21e april 1788.
Actum den agt en twintigsten april 1700 agt en tagtigh.

Cooppenn: en slagen 285 gulden voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832