Menu

Documenten

Document R-1788-14-452-186

Cornelis Horvoirts, cedit aan Peeter Horvoirts, eerstelijk een huijs en hoff, groot twee loopensaaten, ofte daer omtrent, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost en noord de waaterlaat, zuid de straat, en west de weduwe Cornelis Schenkers;
Item, een parceel ackerland, groot een en drie quartier loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse voors., aldaar oost een voetpadt, zuid en noord de weduwe Gijsbert Bacx, en west de straat;
En laastelijk, een parceel, schaarbosch, groot twee en een halff loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen als voor, ter plaatse genaamd het Zand, aldaar oost een karweg, zuid Adriaan Verbunt, west de heer Jan Baptist Franken, en noord de kinderen van Jan de Jongh; alle los en vrij, uitgenoomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., geloovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma.
Den transportant verclaart, dat de voors. goederen niet leenroerig zijn, aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in 's Hage.
Actum den dertigsten julij 1700 agtentagtigh.

Kooppenningen 300 gulden, voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832