Menu

Documenten

Document R-1788-14-452-203

Cornelis Gerard Couwenberg, cedit aan Theodoris Francis Smarius een perceel ackerland, groot twee loopensaaten, ofte daar omtrent, genaamd de Schuijt, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Johannes Pijnenborg, zuiden de weduwe Gijsbert Bacx, west den Groenen weg, en noord den wel eerwaarden heer Guilielmus Smarius, los en vrij, uitgenoomen weegen, steegen etc., ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma,
Den transportant verklaard, dat het voors: parceel, geen leen subject is aan den Ed: Raede en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den twintigsten september 1700 agtentagtigh.

Cooppenningen 220 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832