Menu

Documenten

Document R-1788-14-452-205

Jenne Maria Adriaan de Jongh, meerderjarige ongehuwde dogter cum tutore, cedit aan Gerdina Maria Jan Cleijsen, een parceel ackerland, groot een en een halff loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar genaamt het Kraijven, oost de weduwe Adriaan van Beurden, zuid de cooperse, west en noord Theresia Hensen, los en vrij, uitgenoomen weegen, steegen, etc., ende heeft etc., geloovende etc., en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma,
De transportante verklaart, dat het voors. parceel geen leensubject is aan den Edelen Raade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum den zeeven en twintigsten september 1700 agtentagtigh.

Cooppenningen 150 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832