Menu

Documenten

Document R-1789-14-452-331

Adriaan Willem Oerlemans, als in huwelijk hebbende Willemijn Peter van Gestel, cedit aan Anna Catharina Verbunt, weduwe van Adam van Riel, een parceeltje weide, groot een loopensaat, ofte daar omtrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse genaamd het Craijven, aldaar oost, zuijd en noord de coopersse, en west de straat, los en vrij, uitgenomen wegen, stegen, etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
Den transportant verclaart, dat het voors. parceel geen leen subject is aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum den twintigsten junij 1700 negenentagtigh.

Kooppenningen 130 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832