Menu

Documenten

Document R-1790-14-453-152v

Cornelis Peeter Rijnen, cedit aan Johannes Willem de Beer, de helft aan den zuijden kant, van een parceel ackerland, groot deese helft, twee loopensaaten ofte daar omtrent, geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan't Craaijven, oost Adriaan Beeris en andere, west de straat, zuid de weduwe Francis Reijnen en noord Dionisius Hoevenaars, met de wederhelft van dit perceel,
Doende deese helft jaarlijkx in de ordinaire verponding, eene gulden sestien stuijvers, voorts los en vrij, uitgenoomen, weegen, steegen, etc. ende heeft etc. geloovende etc., en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
Den transportant verclaard, dat het voors. parceel geen leen subject is, aan den Edelen Raade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum den zeeven en twintigsten november 1700 negentig,

Cooppenningen f 305 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832