Menu

Documenten

Document R-1790-14-453-153r

Dionisius Hoevenaars, als in huwelijk hebbende Adriana Peeter Reijnen, cedit aan Johannes Willem de Beer, de helft aan den noorden kant, van een parceel akkerland, groot deese helft, twee loopensaaten, ofte daar omtrent, geleegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan't Craaijven, oost Adriaan Beeris en andere, west de straat, zuijd de wederhelft van dit parceel en noord de weduwe Francis Reijnen,
Doende deese helft jaarlijkx in de ordinaire verponding, eenen gulden zestien stuijvers, voorts los en vrij, uijtgenoomen weegen, steegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc., pro ut in forma,
Den transportant verclaard dat het gemelde parceel geen leen subject is, aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum den zeevenentwintigsten november 1700 negentigh,

Kooppenn: f 305 gulden, debet.

In de marge: Den ondergeteekenden bekend van de kooppenningen ten vollen voldaan en betaald te zijn consenteerd dus inde cassatie, actum Tilborg den 6e december 1798.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832