Menu

Documenten

Document R-1791-14-454-12v

Matthijs Wolfs, weduwenaar en testamentaire erffgenaam van wijlen Johanna Jan de Bont, ingevolge den testamente daar van zijnde gepasseert, voor den notaris Cornelis Bles, en zeekere getuijgen alhier, den 29 april 1778, ten deeze vertoond en geleezen, cedit aan Jan Jan Coolen, een huijs en hoff, groot een loop, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Stockhasselt, aldaar oost Anna Maria Arnoldus van der Voort, zuijd de straat, west en noord Norbart Schoffers,
Doende jaarlijx in de ordinaire verpondingh negentien stuijvers, voorts los en vrij, uitgenomen weegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., en allen verhoolen commer, pro ut in forma,
De transportant verclaart dat het voors. huijs en hoff geen leen subject is, aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum den zeevenden februarij 1700 eenennegentigh.

Kooppenningen 250 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832