Menu

Documenten

Document R-1791-14-454-28v

Compareerde voor etc. Peter Matthijs Wolfs, dewelke vertoonde zijnen klinkende en blinkende penning, die hij verclaarde zijnen eigenen te zijn, en heeft alzo met den regte van naderschap genadert, gelost en gequeeten, zoo dat bij dezen zodanig huijs en hoff, groot een lopensaat, ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost Anna Marie Arnoldus van der Voort, zuid de straat, west en noord Norbart Schoffers, doende jaarlijx in de ordinaire verponding negentien stuijvers; voorts los en vrij, uitgenomen weegen etc., zoo als voorn. Matthijs Wolffs, op den 7 februarij 1791 voor heeren schepenen alhier heeft getransporteert gehad aan Jan Jan Coolen; gelovende mitsdien allen 't geene te zullen volbrengen, dat een naderman na regten schuldig en gehouden is te doen, onder verband van deszelfs perzoon en goederen, hebbende en verkrijgende, aldus gedaan ende gepasseert, voor en ten overstaan van etc. die etc., actum den negentienden maart 1700 eenennegentig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832